NORWAY


1. COMMITTEE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ESTABLISHED: 18 January 1990

MISSION: To encourage sustainable development nationally and internationally through integration of environmental considerations in the public and private sectors. To encourage a change of attitude toward sustainability through information and education and by building alliances between government, business, trade unions, research organizations, NGOs and youth.

MEMBERSHIP:

a. COMPOSITION (Number of members per sector):

Ministries and governmental agencies: 	 6
Non-Governmental Organizations:        4
Academic/Research Institutions:        0
Business/Productive Sector:          0
Others:             	 0 
TOTAL NUMBER OF MEMBERS:   		10

b. LIST OF MEMBERS/ORGANIZATIONS:

CHAIR: Gro Harlem Brundtland, Prime Minister
Thorbjorn Berntsen, Minister of Environment
Kjell Opseth, Minister of Transport and Communication
Jens Stoltenberg, Minister of Petroleum and Energy
Tove Norheim Larsen, Minister of Foreign Aid
Sigbjorn Johnsen, Minister of Finance
The Norwegian Society for Conservation of Nature
Norwegian Confederation of Trade Unions
Confederation of Norwegian Business and Industry
Norwegian Association of Local Authorities

2. FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ (NORWEGIAN FORUM FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT)

ESTABLISHED: 1 January 1993

MISSION: To follow up on Agenda 21 nationally and internationally. The Forum provides a platform for Norwegian organizations that are involved in international environment and development work.

MEMBERSHIP:

a. COMPOSITION (Number of members per sector):

Ministries and governmental agencies:    0
Non-Governmental Organizations:       52
Academic/Research Institutions:       0
Business/Productive Sector:         0
Others:                   0
TOTAL NUMBER OF MEMBERS:          52

b. LIST OF MEMBERS/ORGANIZATIONS:

Alternative Handel
Antirasistick Senter
Baha-i-Samfunnet
Betem dre på Stortingsplass
Care Norge
Det Kgl. selskap for Norges vel
Det Norske Flyktningeråd
Det Norske Skogselskap
Diakonhj. Int. senter
En Verden
Fellesrådet for Helse, Helhet og Milj 
FIAN-Norge
FIVAS
FN-sambandet
Folkereisning Mot Krig (FMK)
Framtiden i Våre Hender
Friluftsrådenes Landsforbund
Idégruppen om Nord/S r c/o PRIO
Internasjonal Kvinneliga for Fred & Frihet
Kirkens N dhjelp
Kirkens U-landsinformasjon
Krfu
Kristelig Fokeparti
Kvinner & Milj 
Landsrådet for Norske Ungdomsorg
Latin Amerikagruppene, LAG
Lærere for Fred c/o Anne Lise Dr yer
Mellomkirkelig Råd
Mirasenteret
Nei til Atomvåpen
Norges Fredslag
Norges Fredsråd
Norges Handikappforbund
Norges Kristne Arbeiders Forbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Esperanto-Forbund
Norsk Folkehjelp
Norske Fredskorpssamband
Norsk Kvinneforbund
Norske Misjonsråds Bistandsnemnd
Redd Barna
Regnskogsfondet, c/o Naturvernforbundet
R d Valgallianse
SAIH
Senter for Intern.Kvinnesp rsmål
Sol og Måne
Sosialistisk opplysningsforbund
Sosialistisk Ungdom
Utviklingsfondet, FIVH
Verdens Naturfond, WWF
Voice of the Children, c/o Norske Folkehjelp
ko-Forbundet