NETHERLANDS


1. PLATFORM DUURZAME ONWIKKELING (PLATFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

ESTABLISHED: 18 February 1993

MISSION: The Platform for Sustainable Development provides a forum for discussion between a wide variety of Dutch independent organizations, in order to ensure the implementation of sustainable development. Ideas and propositions described in Agenda 21 are an important source of inspiration. Every year, the Platform evaluates the progress made by the Netherlands in the implementation of Agenda 21, and points out which steps still need to be taken. The Platform intends to stimulate the public and political debate in the Netherlands, as well as the generation of new ideas about sustainable development. It seeks to influence the agendas of policy makers and independent sectors with regard to environmental issues, and to provide information on sustainable development in general and the follow-up to Agenda 21 in particular.

MEMBERSHIP:

a. COMPOSITION: (Number of members per sector):

Ministries and governmental agencies:  1  
Non-Governmental Organizations:     51
Academic/Research Institutions:     2
Business/Productive Sector:       3
Others:                 4
TOTAL NUMBER OF MEMBERS:        61

b. LIST OF MEMBERS/ORGANIZATIONS:

CHAIR: Dr. R.W. Welschen, Mayor of the city of Eindhoven, former 
provincial deputy for the Environment 
Action for Solidarity, Equality, Environment and Development (A SEED)
Aktie Strohalm
Both Ends
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
Consumentenbond
De Kleine Aarde
De Hongerstichting
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Humanistich Inst. voor Osw. (HIVOS)
Humanistisch Vredesberaad
Internationaal Agrarisch Centrum (IAC)
Interkerkelijke Org. voor Osw. (ICCO)
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)
Ver. voor Noord-Zuid Campagnes (INZET)
Institute of Social Studies (ISS)
International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
IUCN-ledencontact)
Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN)
Jongeren Milieu Aktief (JMA)
Kerk en Millieu
Landelijk Missionair Collectief
Liga voor de Rechten van de Mens
Landelijke India Werkgroep (LIW)
Ned. Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB)
Ned. Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)
Nat. Comm. Voorlichting en Bewustwording Osw. (NCO)
Ned. Ver. voor de Bescherming van Dieren
Ned. Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON)
Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO)
Ned. Org. voor Int. Osw. (Novib)
Oecumenisch Instituut voor Kerk en Osw. (OIKOS)
Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI)
Overleg Regionale Centra (ORC)
Pax Christi
Platform Biologische Landbouw & Voeding
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO)
Stichting Milieu Educatie (SME)
Stichting Milieukontakt Oost-Europa (SMOE)
Stichting Natuur en Milieu (SNM)
Ned. Ontwikkelingsorganisatie (SNV)
Stichting voor Aktieve Geweldloosheid
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, KUN
Vereniging 't Kan Anders
Vereniging 31
Vereniging Milieudefensie (VMD)
Verbond van Ned. Ondernemingen/Bureau Milieu & Ruimt. Ordening (VNO/BMRO)
Vrouwen voor Vrede
Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking
Duurzame Zorg voor Gezondheid in Zuid en Noord (WEMOS)
Wereld Federalisten Beweging Nederland
World Leisure and Recreation Ass. (WICE)
Women's Int. League for Peace and Freedom (WILPF)
World Information Service on Energy (WISE)
AGENDALEDEN
Alianza Verde (stedenband Groningen-San Carlos)
Alternatieve Consumentenbond
CEBEMO (Katholieke Organisatie voor Osw. Nederland)
Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA)
Ned. Ver. voor de Verenigde Naties (NVVN)
Werk Samen aan een Schone Wereld (WSSW)
X-Y (fondsorganisatie/lid Zuid Noord Federatie)